Pytania Czytelników


Serwis internetowy www.pytaniaczytelnikow.gofin.pl to wielka baza pytań z odpowiedziami ekspertów Gofinu, publikowanych na łamach naszych pięciu specjalistycznych Czasopism tj. Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych, Ubezpieczeń i Prawa Pracy, Poradnika VAT, Zeszytów Metodycznych Rachunkowości, Przeglądu Podatku Dochodowego. Dostęp do zawartości serwisu mają użytkownicy zalogowani, posiadający prenumeratę kompletu Czasopism.
Bądź Prenumeratorem KOMPLETU CZASOPISM i korzystaj codziennie z ogromnej bazy pytań-odpowiedzi na najciekawsze i najaktualniejsze problemy zgłaszane przez Księgowych z całej Polski. Tu znajdziesz odpowiedź i rozwiązanie najtrudniejszych zagadnień.
Baza zawiera 23823 pytań (obejmuje archiwum Czasopism od 2010 roku)
Zachęcamy do korzystania

Wyszukiwarka

Ostatnia aktualizacja bazy: 18.01.2017, godz. 8:00

Najnowsze pytania Czytelników


Bilansowa wycena rozrachunków wyrażonych w walucie obcej
Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (938) z dnia 20.01.2017
Należności i zobowiązania wyrażone w walucie obcej podlegają wycenie z zastosowaniem średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy. Powstałe w wyniku wyceny różnice kursowe zwiększają przychody lub koszty finansowe. Jedynie w przypadku zobowiązań dotyczących środków trwałych w budowie oraz w uzasadnionych przypadkach dotyczących zakupu towarów lub wytworzenia produktów ustalone różnice kursowe zwiększają lub zmniejszają ich wartość. Zasady wyceny należności i zobowiązań Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wprowadza się do ksiąg rachunkowych po ich przeliczeniu według kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień ich powstania. Jeżeli na dzień bilansowy rozrachunki te nie zostały uregulowane, przelicza się je po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP (por. art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości). Ponieważ 31 grudnia 2016 r. (czyli dzień bilansowy jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym) przypadał w sobotę, obowiązującym kursem na ten dzień, który należy zastosować do wyceny należności i zobowiązań wyrażonych w walucie obcej był średni kurs NBP ogłoszony na dzień poprzedni, tj. 30 grudnia 2016 r. w tabeli nr 252/A/NBP/2016 (np. średni kurs euro w tym dniu wyniósł 4,4240 zł/euro). Powstanie różnic kursowych Jeżeli kurs waluty z dnia zarachowania należności lub zobowiązania różni się od średniego kursu waluty obowiązującego na dzień bilansowy, powstaną różnice kursowe dodatnie bądź ujemne. Dodatnie różnice kursowe powstają, gdy: Ujemne różnice kursowe powstają, gdy: - kurs na dzień (zarachowania) powstania należności jest mniejszy od kursu średniego NBP na dzień bilansowy, - kurs na dzień (zarachowania) powstania należności jest większy od kursu średniego NBP na dzień bilansowy, - kurs na dzień (zarachowania) powstania zobowiązania jest większy od kursu średniego NBP na dzień bilansowy. - kurs na dzień (zarachowania) powstania zobowiązania jest mniejszy od kursu średniego NBP na dzień bilansowy. Ewidencja księgowa różnic kursowych Różnice kursowe na rozrachunkach wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny, ustawa o rachunkowości nakazuje zaliczać odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych (art. 30 ust. 4). Jest to tzw. wynikowe rozliczanie różnic kursowych. Przy wynikowym ujęciu różnic kursowych zapisy w ewidencji księgowej mogą przebiegać następująco:    • dodatnie różnice kursowe:       - Wn konto zespołu 2,       - Ma konto 75-0 "Przychody finansowe";    • ujemne różnice kursowe:       - Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",       - Ma konto zespołu 2. Kiedy różnice kursowe wpływają na wartość aktywów? - zobacz odpowiedź  »  

Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60