Wyszukiwarka

Ostatnia aktualizacja bazy: 18.09.2017, godz. 7:00

Przychody i koszty


Nieściągalność każdej wierzytelności powinna być udokumentowana odrębnie - wyrok NSA
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Warunkiem zaliczenia wierzytelności (zarachowanej uprzednio jako przychód należny) do kosztów uzyskania przychodów jest udokumentowanie jej nieściągalności w sposób przyjęty w jednym z trzech punktów art. 16 ust. 2 updop, przewidującym zamknięty katalog dokumentów, który nie może być rozszerzony. Z wykładni językowej wymienionej regulacji wynika, że każda wierzytelność powinna być udokumentowana odrębnie. Brak wypłacalności dłużnika potwierdzony przez organ egzekucyjny w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym konkretnej wierzytelności nie może więc przesądzać o nieściągalności innych wierzytelności wobec tego samego dłużnika, nawet jeżeli byłyby to wierzytelności przysługujące w tym samym czasie od tego samego dłużnika. Tak wynika z wyroku NSA z 19 lipca 2017 r., sygn. akt II FSK 1680/15. Nieściągalność jednej z kilku wierzytelności spółki wobec danego dłużnika została udokumentowana postanowieniem o nieściągalności wierzytelności. We wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego spółka z o.o. sformułowała pytanie, czy na podstawie takiego postanowienia spółka może uznać za nieściągalne i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów również inne (nieobjęte tym postanowieniem) wierzytelności, przysługujące spółce wobec tego samego dłużnika, wynikające z tego samego kontraktu budowlanego, które są wymagalne na dzień wydania postanowienia? - zobacz odpowiedź  »  

Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60