Wyszukiwarka

Ostatnia aktualizacja bazy: 18.09.2017, godz. 7:00

Rozliczanie podatku przez płatników


Organizator akcji promocyjnej na zlecenie może być płatnikiem zryczałtowanego podatku - interpretacja organu podatkowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Podmiot organizujący na zlecenie akcje promocyjne, co do zasady, nie pełni funkcji płatnika i nie jest obowiązany do pobrania i odprowadzenia do urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród wydawanych z tytułu wygranych w konkursach przeprowadzanych w ramach tych akcji. Inaczej jest, w przypadku gdy organizator akcji przeprowadza loterię promocyjną na podstawie zezwolenia wydanego na jego wniosek. Skoro bowiem to na organizatorze akcji ciąży odpowiedzialność za spełnienie wszystkich wymogów związanych z organizacją loterii, w tym jest zobligowany dostarczyć gwarancję bankową wypłaty nagród, to również będzie on występował w charakterze płatnika podatku. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 lipca 2017 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.85.2017.1.KW1. Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług reklamy, promocji oraz marketingu towarów i usług. W ramach tej działalności zamierza organizować, na zlecenie oraz koszt swojego klienta (zleceniodawcy), różnego rodzaju akcje promocyjne, w tym konkursy i loterie, skierowane do konsumentów oraz przedsiębiorców. Wnioskodawca będzie występować w roli oficjalnego organizatora akcji promocyjnej, przyrzekającego nagrody oraz faktycznie wydającego nagrody laureatom loterii promocyjnej lub konkursu. Nagrody te będzie nabywał we własnym imieniu i na własną rzecz. W przypadku loterii promocyjnej w imieniu własnym wystąpi o wydanie stosownego zezwolenia na jej zorganizowanie. Natomiast zleceniodawca będzie podmiotem zlecającym zorganizowanie i przeprowadzenie akcji promocyjnej oraz fundatorem nagród. Wnioskodawca zapytał organ podatkowy m.in. o to, czy podmiotem zobowiązanym do poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wydawanych nagród oraz do złożenia rocznej deklaracji PIT-8AR będzie wnioskodawca, czy zleceniodawca? - zobacz odpowiedź  »  

Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60