Wyszukiwarka

Ostatnia aktualizacja bazy: 19.11.2017, godz. 7:00

Rozliczanie podatku przez płatników


Zwrot pracownikowi kosztów używania prywatnego pojazdu do celów służbowych w jazdach lokalnych - wyrok WSA
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Wypłaty pieniężne dokonywane przez pracodawcę na rzecz pracowników tytułem zwrotu kosztów używania pojazdów prywatnych do celów służbowych w jazdach lokalnych są u pracowników podlegającym opodatkowaniu przychodem ze stosunku pracy. Tak wynika z wyroku WSA w Poznaniu z 14 września 2017 r., sygn. akt I SA/Po 1532/16 (orzeczenie nieprawomocne). Baza orzeczeń wydawanych m.in. przez sądy administracyjne dostępna jest w serwisie www.orzecznictwo.gofin.pl Uniwersytet medyczny (wnioskodawca) zamierza zwracać pracownikom realizującym zadania zawodowe (służbowe) koszty związane z używaniem przez nich pojazdów prywatnych w celu wykonywania obowiązków pracowniczych. Przysługujący pracownikom zwrot kosztów przejazdu stanowić będzie iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu, ustalonej przez pracodawcę, ale nie wyższej niż określona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. nr 27, poz. 271 ze zm.). Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy dokonywany na rzecz pracowników zwrot kosztów używania pojazdów prywatnych na cele służbowe do jazd lokalnych, stanowić będzie u tych pracowników przychód i czy na uniwersytecie będą spoczywać obowiązki płatnika z tego tytułu? - zobacz odpowiedź  »  
Udział w imprezie integracyjnej bez skutków w PIT - wyrok WSA
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Przychód z nieodpłatnego świadczenia powstaje, gdy można to świadczenie zindywidualizować, określić jego wartość pieniężną oraz skonkretyzować odbiorcę, a także gdy świadczenie udzielone zostało w interesie odbiorcy świadczenia (w konsekwencji zostało przez niego otrzymane). Jeżeli przesłanki te nie są spełnione, to udział pracownika w zorganizowanym na koszt pracodawcy spotkaniu integracyjnym bądź imprezie okolicznościowej nie skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT. Tak wynika z wyroku WSA w Poznaniu z 13 września 2017 r., sygn. akt I SA/Po 639/17 (orzeczenie nieprawomocne). Spółka (wnioskodawca) organizuje dla swoich pracowników oraz ich rodzin szereg spotkań integracyjnych i okolicznościowych, turnieje piłki nożnej oraz inne eventy. Celem organizacji wszystkich spotkań jest budowanie więzi zespołowych między pracownikami, więzi pracowników z firmą, budowanie pozytywnej atmosfery oraz wiedzy o działalności spółki i jej produktach. Ponadto w ramach imprez integracyjnych wnioskodawca stara się propagować wśród pracowników zdrowy styl życia, czynne uprawianie sportu oraz budowanie świadomości ekologicznej. Spotkania mają charakter otwarty i dobrowolny. Mogą z nich korzystać wszyscy pracownicy, wedle własnego uznania. Spółka nie jest w stanie wskazać, którzy pracownicy wzięli udział w imprezie, jak również w jakim zakresie poszczególni uczestnicy skorzystali z oferowanych w trakcie imprez atrakcji, w tym postawionego do dyspozycji pracowników poczęstunku. Koszt wszystkich imprez finansowany jest w całości ze środków obrotowych spółki. Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego wnioskodawca zadał organowi podatkowemu pytanie, czy wartość poniesionych przez spółkę wydatków w związku z organizacją spotkań integracyjnych stanowi u pracowników przychód z nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 updof? - zobacz odpowiedź  »  

Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60