Wyszukiwarka

Ostatnia aktualizacja bazy: 08.10.2021, godz. 7:00

Rozliczanie podatku przez płatników


Obowiązki płatnika po przekazaniu pracownikom karty przedpłaconej na posiłki profilaktyczne - interpretacja organu podatkowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Płatnik jest obowiązany obliczyć i pobrać zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wydanych kart przedpłaconych, które będą uprawniały do zakupu wszystkich produktów spożywczych dostępnych w sklepie. W tym przypadku nie znajduje zastosowania zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 11b updof, gdyż ma ono zastosowanie do posiłków profilaktycznych, a nie jakichkolwiek artykułów/produktów spożywczych. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 sierpnia 2021 r., nr 0115-KDIT2.4011.184.2021.2.MM. Wnioskodawca rozważa przekazywanie karty przedpłaconej pracownikom, którzy są uprawnieni do otrzymywania posiłków profilaktycznych i napojów. Karta taka byłaby co miesiąc zasilana przez pracodawcę. Z kolei pracownik regulowałby nią płatności za posiłki i napoje jedynie w określonym typie placówek (sklepy spożywcze, piekarnie, sklepy mięsne, rybne, restauracje, bary itp.). Przy tym nie będzie miał dostępu do pieniędzy zasilających kartę i nie będzie mógł ich wypłacić. Karta przedpłacona umożliwiałaby pracownikowi nabycie wszystkich produktów spożywczych dostępnych w sklepie. Nie ma bowiem technicznej możliwości zabezpieczenia karty tylko do płatności za gotowe posiłki, napoje i artykuły spożywcze przeznaczone do celów regeneracji sił. Jedyną formą kontroli jaką pracodawca może wprowadzić, jest sprawdzanie paragonów. Pracownicy podpisując regulamin, zobowiązaliby się do ich przechowywania i przedstawiania pracodawcy do wglądu. Ten nie ma bowiem możliwości weryfikowania na etapie dokonywania zakupu, jakie artykuły spożywcze i napoje nabędzie pracownik. Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego o potwierdzenie, że w tym przypadku zastosowanie będzie miało zwolnienie od podatku wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 11b updof? - zobacz odpowiedź  »  
Stosowanie u pracowników kwoty zmniejszającej podatek
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Zaliczkę na podatek od należności ze stosunku pracy obliczoną za dany miesiąc obniża się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1 updof. W 2021 r. kwota ta wynosi 43,76 zł (525,12 zł x 1/12). Zakład pracy dokonuje tego zmniejszenia wtedy, gdy pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży oświadczenie PIT-2, w którym stwierdzi, że: nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika, nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 updof, nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia. Dodajmy, że projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UD260) zakłada w ramach tzw. programu Polski Ład, że od 1 stycznia 2022 r. kwota zmniejszająca podatek będzie wynosić 425 zł miesięcznie, tj. 1/12 z 5.100 zł. Pracownik jest zatrudniony w dwóch zakładach pracy. Czy każdy z nich może stosować mu połowę kwoty zmniejszającej podatek? - zobacz odpowiedź  »  
Zwrot kosztów pracy zdalnej w trakcie i po obowiązywaniu stanu epidemii - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Wypłacony pracownikowi świadczącemu na polecenie pracodawcy pracę zdalną dodatek na pokrycie kosztów wykorzystania prywatnego łącza internetowego oraz zwiększonego zużycia energii elektrycznej i ogrzewania oraz dokonany mu zwrot kosztów zakupu sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy zdalnej nie jest u niego przychodem. Przychód nie powstaje, gdy praca zdalna ma miejsce w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu. Jeżeli natomiast pracownik będzie świadczył pracę zdalną również po tym okresie, to wspomniane świadczenia będą dla niego przychodem ze stosunku pracy. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 lipca 2021 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.421.2021.1.MS. Pracownikom świadczącym pracę zdalną zakład pracy wypłaca dodatek na pokrycie kosztów wykorzystania prywatnego łącza internetowego oraz zwiększonego zużycia energii elektrycznej i ogrzewania. Dodatek ten przysługuje w formie zryczałtowanej, a jego wysokość zależy od ilości dni roboczych pracy zdalnej w danym miesiącu. Wnioskodawca rozważa również możliwość refundowania kosztów zakupionego przez pracowników sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy zdalnej, tj. krzesła, fotela, stołu, biurka oraz podnóżka. Praca zdalna a co za tym idzie wypłata dodatku oraz zwrot kosztów przewidziane są do upływu 3 miesięcy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w Polsce, aczkolwiek niewykluczone jest, że będą kontynuowane także później. Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy wypłacony dodatek oraz dokonany zwrot kosztów zakupu sprzętu podlega opodatkowaniu? - zobacz odpowiedź  »  
Spółka komandytowa nie jest płatnikiem w razie wypłaty zysku za okres, gdy nie była podatnikiem CIT - interpretacja organu podatkowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Kwoty z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej przysługujące komandytariuszom za okres do 30 kwietnia 2021 r., tj. za okres gdy spółka nie była podatnikiem CIT, otrzymane przez nich po tym dniu, nie stanowią u nich przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W rezultacie spółka komandytowa nie jest zobowiązana do pobrania i odprowadzenia tego podatku. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 czerwca 2021 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.301.2021.1.IM. Do 30 kwietnia 2021 r. wspólnicy spółki komandytowej będący osobami fizycznymi przychód z tytułu udziału w tej spółce rozliczali jako przychód z działalności gospodarczej. Od 1 maja 2021 r. spółka komandytowa uzyskała status podatnika CIT. Zysk za okres od 2016 r. do 30 kwietnia 2021 r. nie został wspólnikom wypłacony. Nastąpi to po 30 kwietnia 2021 r. Spółka komandytowa zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy w przypadku wypłaty na rzecz komandytariuszy przysługującego im zysku za okres od 2016 r. do 30 kwietnia 2021 r., dokonanej po 30 kwietnia 2021 r., otrzymana przez nich z tego tytułu kwota będzie stanowiła przychód podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, a w konsekwencji spółka będzie zobowiązana do pobrania i odprowadzenia tego podatku? - zobacz odpowiedź  »  

Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.