Wyszukiwarka

Ostatnia aktualizacja bazy: 18.01.2021, godz. 7:00

Opodatkowanie dochodów z zagranicy


Opodatkowanie kompleksowych usług świadczonych przez zagranicznego kontrahenta - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
W przypadku gdy świadczenia związane z kontraktem są możliwe do wyodrębnienia (na co pozwala zawarta umowa lub logiczna analiza wzajemnych rozliczeń), należy dokonać wyodrębnienia poszczególnych składników wynagrodzenia i do każdego z nich zastosować odpowiednie zasady opodatkowania. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 października 2020 r., nr UNP-1035964/072020. Spółka akcyjna (wnioskodawca) w związku z prowadzaną działalnością nabywa od zagranicznych kontrahentów (podwykonawców) kompleksowe, specjalistyczne usługi, do których wykonania wykorzystywany jest właściwy sprzęt, narzędzia, wykwalifikowana kadra (obsługa), a także usługa transportu. Nie dysponuje sprzętem podwykonawcy oraz nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość sposobu, w jaki jest użytkowany. Według niej usługi te należy kwalifikować jako specjalistyczne usługi budowlane bądź inne specjalistyczne usługi techniczne/inżynierskie. Spółka dokonuje całościowej zapłaty wynagrodzenia w zamian za nabywaną usługę specjalistyczną. Nie wyklucza to jednak tego, że w ramach poszczególnych zleceń, czy też zawartych umów dokonane kalkulacje mogą przewidywać, jakie wynagrodzenie będzie należne za poszczególne elementy składające się na całość usługi. Zawsze jednak końcowo ustalane jest wynagrodzenie za całość usługi. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej podkreślono, że spółka nie nabywa usług najmu, leasingu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze dotyczących urządzeń przemysłowych. Przedmiotem zawieranych umów jest wykonanie całościowej/kompleksowej usługi przygotowania systemu do podwieszania w otworach naftowych tzw. kolumn rur traconych. Czy w przypadku gdy poszczególne usługi specjalistyczne nabywane od podwykonawców w ramach kompleksowej usługi będą mieściły się w katalogu przychodów wskazanym w art. 21 ust. 1 updop, wnioskodawca przy wypłacie wynagrodzenia z tytułu ich nabycia będzie podlegał obowiązkowi pobrania zryczałtowanego podatku u źródła? - zobacz odpowiedź  »  
Udostępnianie miejsc noclegowych zagranicznym pracownikom i zleceniobiorcom - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Wartość nieodpłatnie udostępnionych miejsc noclegowych stanowi u pracownika/zleceniobiorcy niemającego w Polsce miejsca zamieszkania odpowiednio przychód: ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 updof,   z tytułu umowy zlecenia, o której mowa w art. 13 pkt 8 updof. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 września 2020 r., nr 0113-KDWPT.4011.121.2020.2.KK. Spółka prawa handlowego (wnioskodawca) zamierza świadczyć swoje usługi jako agencja pracy tymczasowej. Znaczną część zatrudnionych, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych, stanowić będą cudzoziemcy o narodowości ukraińskiej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółka będzie zawierała umowy z kontrahentami z terenu całej Polski. Do realizacji tych umów będzie kierowała pracowników/zleceniobiorców. Miejsce wykonywania pracy wskazane w umowie o pracę/umowie zlecenia będzie zgodne z miejscem, w jakim pracownicy/zleceniobiorcy wykonywać będą usługi zlecone przez wnioskodawcę. Wnioskodawca będzie bezpłatnie zapewniać zagranicznym pracownikom/zleceniobiorcom miejsca zamieszkania. We wniosku o interpretację spółka zapytała, czy w związku z zapewnieniem pracownikom/zleceniobiorcom nieodpłatnych noclegów będzie zobowiązana do ustalenia przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń i opodatkowania go podatkiem dochodowym od osób fizycznych? - zobacz odpowiedź  »  
Przychody zagranicznego organizatora targów bez podatku u źródła - interpretacja organu podatkowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Wynagrodzenie za świadczenie usług związanych z zapewnieniem udziału w targach nie podlega podatkowi u źródła. W związku z tym urząd miasta dokonując wypłaty należności na rzecz organizatora targów, nie był obowiązany do pobrania od tych należności zryczałtowanego podatku dochodowego. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 września 2020 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.832.2020.2.SK. Urząd miasta (zwany dalej UM lub wnioskodawcą) we wniosku o interpretację indywidualną wskazał, że jest jednostką organizacyjną gminy miejskiej, której przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań prezydenta miasta w zakresie realizacji uchwał rady miasta i zadań nałożonych przepisami prawa. UM funkcjonuje w formie samorządowej jednostki budżetowej, która nie posiada osobowości prawnej. Jest jednostką organizacyjną funkcjonującą w ramach osoby prawnej, którą jest gmina miejska. Oznacza to, że stroną umów cywilnoprawnych zawieranych przez UM jest gmina miejska. UM działając w imieniu i na rzecz gminy miejskiej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez prezydenta miasta przedstawicielowi UM, wypłacając należności na rzecz zagranicznych usługodawców (tzw. nierezydentów) z tytułów, o których mowa w art. 21 ust. 1 updop pełni rolę płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego. Wynika to z art. 26 ust. 1 updop. W celu promocji miasta UM wziął udział w międzynarodowych targach odbywających się w Cannes w 2020 r. Od organizatora tych targów (zagranicznej osoby prawnej z siedzibą we Francji) otrzymał 3 faktury potwierdzające: opłatę rejestracyjną za udział w targach w charakterze wystawcy wraz z rezerwacją powierzchni wystawienniczej na targach,   nabycie usług polegających na ekspozycji paneli promocyjnych gminy w trakcie targów,   opłatę za dodatkowego przedstawiciela UM przy stoisku gminy. Wnioskodawca zaznaczył, że organizator targów nie posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagranicznego zakładu. Wynagrodzenie wypłacone na rzecz tego organizatora nie przekracza łącznie kwoty 2.000.000 zł w roku podatkowym. W zaprezentowanej sytuacji wnioskodawca miał wątpliwość, czy przychody organizatora targów, z tytułu świadczeń opisanych w stanie faktycznym, należy klasyfikować jako objęte zakresem przedmiotowym art. 21 ust. 1 updop? - zobacz odpowiedź  »  
Usługi szkoleniowe bez podatku u źródła - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (515) z dnia 1.06.2020
Usługi szkoleniowe nie mieszczą się w dyspozycji art. 21 ust. 1 updop, w związku z tym dokonując wypłaty należności na rzecz podmiotów zagranicznych (nierezydentów) za te usługi, spółka jako płatnik nie ma obowiązku pobierania od tych należności zryczałtowanego podatku dochodowego. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 marca 2020 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.45.2020.2.BG. Spółka akcyjna jest przedsiębiorstwem produkcyjnym. W ramach podnoszenia kompetencji swoich pracowników, w zależności od kwalifikacji, stanowiska pracy oraz zapotrzebowania kieruje ich na szkolenia, warsztaty, kursy, studia, praktyki itp. Szkolenia, w których uczestniczą pracownicy spółki, dotyczą zagadnień związanych z branżą, w której spółka prowadzi działalność, ale również ogólnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, jak np. zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu i sprzedaży, finansów, rozwoju umiejętności interpersonalnych. Szkolenia organizowane dla pracowników przybierają różną formę, tj. wykładów, prelekcji, warsztatów oraz prac w grupach. Spółka nabywa (będzie nabywać) szkolenia od podmiotów zagranicznych (nierezydentów). W związku z tym wystąpiła z pytaniem do organu podatkowego, czy opisane we wniosku szkolenia, nabywane przez spółkę od nierezydentów należy klasyfikować jako usługi objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 updop, a w związku z tym czy spółka jest obowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku u źródła przy wypłacie na rzecz nierezydenta wynagrodzenia z tytułu udziału w szkoleniach jej pracowników? - zobacz odpowiedź  »  

Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Druki Gofin

Newslettery

Pytania Czytelników

 

Forum

Orzecznictwo dla firm

Tarcza Antykryzysowa

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Przepisy Prawne

Terminy

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.