Wyszukiwarka

Ostatnia aktualizacja bazy: 08.02.2018, godz. 7:00

Ulgi i odliczenia


Dochód służący utrzymaniu zasobów mieszkaniowych wspólnoty mieszkaniowej bez podatku CIT - interpretacja organu podatkowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Dochód wspólnoty mieszkaniowej w postaci nakładu poniesionego przez dewelopera niebędącego członkiem wspólnoty na wybudowanie pomieszczenia gospodarczego na składowanie odpadów stałych, które będzie służyć utrzymaniu zasobów mieszkaniowych wspólnoty poprzez umożliwienie mieszkańcom właściwego użytkowania nieruchomości, jest wolny od podatku dochodowego. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 sierpnia 2017 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.47.2017.1.AB. Deweloper niebędący członkiem wspólnoty mieszkaniowej na etapie wykonania inwestycji mieszkaniowej wybudował pomieszczenie gospodarcze służące składowaniu odpadów stałych niezgodnie z projektem i ustaleniami z gminą. W rezultacie został zobowiązany do zapewnienia innego miejsca składowania odpadów. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej na podstawie uchwały upoważnił dewelopera do dysponowania nieruchomością na cele związane z wykonaniem takiego pomieszczenia gospodarczego. Po wykonaniu prac budowlanych deweloper przekaże nakłady (śmietnik) na rzecz wspólnoty mieszkaniowej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej wystąpił o interpretację, czy w sytuacji gdy nowe pomieszczenie gospodarcze do składowania odpadów stałych będzie wykorzystywane przez członków wspólnoty mieszkaniowej wyłącznie w celu właściwego użytkowania nieruchomości, to dochód odpowiadający nakładom poniesionym przez dewelopera na wykonanie tego pomieszczenia przekazanego wspólnocie będzie wolny od podatku dochodowego? - zobacz odpowiedź  »  
Minister Rozwoju i Finansów odpowiada na interpelację poselską w sprawie stosowania ulgi mieszkaniowej
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
W interpelacji poselskiej nr 14054 podniesiono, że realizacja własnych celów mieszkaniowych stanowi warunek skorzystania przez podatników ze zwolnienia od podatku, przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 updof, w odniesieniu do dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c updof. Tymczasem rozumienie znaczenia wyrażenia "własne cele mieszkaniowe" budzi wątpliwości, co naraża podatników na spory z organami podatkowymi. Dotyczy to w szczególności przypadków wydatkowania przychodów ze zbycia nieruchomości lub praw majątkowych na nabycie kilku nieruchomości oraz czasowego wynajęcia nabytej nieruchomości. Zgłaszający interpelację wskazali, że ustawodawca nie zastrzegł w przepisach, iż cel mieszkaniowy musi być realizowany poprzez zamieszkanie w nabytej nieruchomości począwszy od jej nabycia. Przywołali również wyroki NSA (z 17 maja 2017 r., sygn. akt II FSK 1053/15 i z 29 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 3126/14), w których różne składy sędziowskie oceniły, że własny cel mieszkaniowy nie jest tożsamy z zamieszkaniem w kupionym lokalu, więc ani fakt zakupu kilku lokali, ani czasowe oddanie nabytego lokalu w prywatny najem, nie przesądza o braku realizacji własnego celu mieszkaniowego. Zatem wnoszący interpelację chcieli poznać stanowisko Ministra Rozwoju i Finansów, czy o korzystaniu z ulgi mieszkaniowej decydują okoliczności faktyczne, tzw. faktyczne zamieszkanie przez podatnika w nabytym lokalu, oraz czy w razie gdy po pewnym czasie podatnik wyprowadzi się z lokalu i odda go w najem, to utraci prawo do tej ulgi? - zobacz odpowiedź  »  

Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60