Wyszukiwarka

Ostatnia aktualizacja bazy: 18.10.2019, godz. 7:00

Ulgi i odliczenia


Dochód z wykonania świadczenia wzajemnego dla darczyńcy przeznaczony na cele statutowe jest wolny od CIT - interpretacja organu podatkowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
W sytuacji gdy dochód uzyskany z wykonania świadczenia wzajemnego na rzecz darczyńcy stowarzyszenie przeznacza na realizację swoich celów statutowych, to do dochodu tego ma zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 sierpnia 2019 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.208.2019.1.AZE. Celem statutowym stowarzyszenia będącego organizacją non profit jest działanie na rzecz rozwoju sportu i rekreacji, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez stwarzanie warunków do uprawiania żeglarstwa i kajakarstwa turystycznego, krzewienie wiedzy i etyki oraz zamiłowania do tego typu spędzania wolnego czasu, przy jednoczesnym propagowaniu i przestrzeganiu zasad ochrony środowiska naturalnego. Zamierza ono przyjąć darowiznę na cele statutowe od osoby prawnej, z przeznaczeniem na zakup kompletu żagli do żaglówki. W zamian wykona świadczenie wzajemne, umieszczając na żaglach logo firmowe darczyńcy. Na tle opisanego zdarzenia przyszłego stowarzyszenie zadało pytanie, czy dochód z tytułu wykonania świadczenia wzajemnego - usługi reklamowej, wykorzystany na cele statutowe stowarzyszenia, jest dochodem wolnym od podatku dochodowego zgodnie z art. 17 ust. 1 updop? - zobacz odpowiedź  »  
Zbycie mieszkania przejętego po rozwodzie przez jednego z małżonków bez skutków w PIT - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Odpłatne zbycie mieszkania, które jeden z małżonków przejął po rozwodzie na wyłączną własność w wyniku podziału majątku dorobkowego, nie jest źródłem przychodu, jeśli na dzień zbycia tego mieszkania upłynęło pięć lat, liczonych od końca roku podatkowego, w którym oboje małżonkowie nabyli je do majątku wspólnego małżeńskiego. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 sierpnia 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.218.2019.1.BK. W 1989 r. podatniczka wstąpiła w związek małżeński, a między małżonkami panował ustrój wspólności majątkowej. W 1993 r. nabyli oni spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Natomiast w 2007 r. doszło do ustanowienia odrębnej własności przedmiotowego lokalu oraz przeniesienia jego własności na rzecz małżonków. W 2017 r., po rozwodzie, zawarli oni umowę o podział majątku wspólnego. W jej wyniku podatniczka została wyłącznym właścicielem mieszkania. Z uwagi na planowaną sprzedaż tego mieszkania, wystąpiła do organu podatkowego o indywidualną interpretację przepisów podatkowych. We wniosku spytała, czy jego sprzedaż w 2019 r. będzie skutkować powstaniem obowiązku złożenia deklaracji lub zapłaty podatku z tytułu uzyskania przychodu? - zobacz odpowiedź  »  
Gminne stypendia artystyczne dla osób niemających statusu uczniów i studentów nie są wolne od PIT - interpretacja organu podatkowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują zwolnienia podatkowego, którego przedmiotem są stypendia artystyczne przyznawane przez gminę. Oznacza to, że u beneficjentów stypendia te stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a na gminie w związku z ich wypłatą ciążą obowiązki deklaracyjne. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 lipca 2019 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.141.2019.2.AG. Gmina przyznaje co roku stypendia artystyczne osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. Podstawą ich przyznawania są przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a szczegółowe warunki i tryb ich przyznawania określa uchwała rady miejskiej. Są one przyznawane na wykonanie w ustalonym czasie określonego przedsięwzięcia z zakresu jednej z następujących dziedzin: muzyki, plastyki, fotografii, teatru, filmu, literatury, opieki nad zabytkami. Na tle opisanego stanu faktycznego zadano pytanie, czy gmina jest zobowiązana do obliczania, poboru i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od stypendiów artystycznych wypłacanych osobom fizycznym nieposiadającym statusu ucznia i studenta, oraz do wykazania stypendium w informacji rocznej PIT-11 w części F formularza jako przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 updof? - zobacz odpowiedź  »  
Sprzedaż wyników prac badawczo-rozwojowych podmiotowi powiązanemu daje prawo do ulgi B+R - interpretacja organu podatkowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Sprzedaż wyników prac badawczo-rozwojowych zlecającemu te prace podmiotowi powiązanemu nie wyklucza możliwości skorzystania z ulgi B+R przez podatnika, który ponosi koszty działalności badawczo-rozwojowej. Ustalenia ceny sprzedaży metodą koszt plus marża nie należy bowiem oceniać jako sposobu uzyskania przez podatnika zwrotu kosztów kwalifikowanych poniesionych w trakcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 lutego 2019 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.25.2019.1.MR. W strukturze organizacyjnej spółki z o.o. zostało wyróżnione centrum badawczo-rozwojowe, które opracowuje m.in.: opakowania i receptury produktów znajdujących się w portfolio grupy, do której należy spółka,   narzędzia służące usprawnieniu procesów produkcji i wspierające procesy innowacyjne. Po zakończeniu projektów wyniki prac badawczo-rozwojowych są zbywane na rzecz podmiotów z grupy, powiązanych ze spółką w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 updop, które zleciły ich wykonanie. Cena sprzedaży kształtowana jest tzw. metodą koszt plus marża, przy czym w kosztach uwzględniane są koszty związane z działalnością (pracą) centrum badawczo-rozwojowego. Baza interpretacji wydawanych m.in. przez organy podatkowe dostępna jest w serwisie www.interpretacje.gofin.pl Wnosząc o wydanie interpretacji przepisów podatkowych w indywidualnej sprawie, spółka z o.o. spytała, czy przy tak określonej cenie sprzedaży prac badawczo-rozwojowych podmiotom powiązanym będzie uprawniona do korzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulgi B+R)? - zobacz odpowiedź  »  
Wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy wraz z narzutami z tytułu składek ZUS są kosztem kwalifikowanym w ramach ulgi B+R - wyrok WSA
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Nie ma podstaw do wyłączenia z kosztów kwalifikowanych objętych ulgą B+R wypłacanych pracownikom wynagrodzeń za czas urlopu, zwolnienia chorobowego czy innej uzasadnionej nieobecności w pracy oraz finansowanych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne, których podstawę wymiaru stanowią te wynagrodzenia, w sytuacji gdy pracownicy są zatrudnieni w firmie wyłącznie przy realizacji prac badawczo-rozwojowych. Tak wynika z wyroku WSA w Szczecinie z 13 lutego 2019 r., sygn. akt I SA/Sz 835/18 (wyrok nieprawomocny). Spółka kapitałowa prowadzi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 updop. Do realizacji tej działalności zatrudnia na podstawie umowy o pracę osoby fizyczne, które zajmują się wyłącznie wykonywaniem zadań z zakresu prac badawczych i rozwojowych. W tych okolicznościach, na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 1 updop, w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulgi B+R) chciała odliczać: koszty ponoszone z tytułu należności za pracę pracowników należących do zespołów badawczo-rozwojowych, w tym za czas ich nieobecności w pracy z powodu urlopu oraz innych usprawiedliwionych przyczyn, za które zgodnie z przepisami prawa pracy pracownikom przysługuje wynagrodzenie oraz   sfinansowane przez siebie składki z tytułu wymienionych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Wystąpiła więc o potwierdzenie, czy prawidłowe jest jej stanowisko, zgodnie z którym będzie ona uprawniona do odliczenia całości kosztów zatrudnienia ponoszonych na rzecz pracowników? - zobacz odpowiedź  »  

Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.