Wyszukiwarka

Ostatnia aktualizacja bazy: 18.09.2017, godz. 7:00

Obrót krajowy


Utrata prawa do zwolnienia podmiotowego wskutek sprzedaży nieruchomości
Źródło: Poradnik VAT nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Trzeba również pamiętać o tym, że podatnik ponownie korzystający ze zwolnienia podmiotowego utraci to zwolnienie w sytuacji, gdy dokona sprzedaży nieruchomości, tj.: budynków, budowli lub ich części w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a) i b) (czyli przed pierwszym zasiedleniem, w ramach pierwszego zasiedlenia oraz w przypadku gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nieruchomości upłynął okres krótszy niż 2 lata),   terenów budowlanych (czyli gruntów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), o czym stanowi art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. c) i d) ustawy o VAT. Z powyższego zatem wynika, że jeżeli dostawa danej nieruchomości zabudowanej nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia (w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT) i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynie okres dłuższy niż 2 lata (czyli będzie ona korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT), to wtedy podatnik nie traci zwolnienia podmiotowego wskutek dokonania tej transakcji sprzedaży. Z tym, że stosownie do art. 113 ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy o VAT należy wliczyć wartość tej dostawy do wartości sprzedaży uprawniającej do korzystania ze zwolnienia podmiotowego, pod warunkiem że sprzedaż ta nie ma charakteru transakcji pomocniczej (vide: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2017 r., nr 0461-ITPP1.4512.970.2016.1.RH). Zaś transakcje o charakterze incydentalnym (pomocniczym) oznaczają zdarzenia występujące nie tyle rzadko, ile ubocznie, przy określonej okazji, nawet gdyby występowały w sposób powtarzalny (vide: wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 2012 r., sygn. akt I SA/Wr 1416/11, orzeczenie prawomocne). Pojęcie "incydentalności" odnosi się więc nie tyle do samej częstotliwości występowania danego zdarzenia, co raczej do jego poboczności względem zasadniczej działalności podatnika. Transakcje pomocnicze zatem to takie, które nie są związane z zasadniczą działalnością podatnika, a przychody z ich tytułu nie są bezpośrednim, stałym i koniecznym uzupełnieniem tej działalności. Tak więc, aby ocenić, czy dana czynność może być uznana za pomocniczą, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim to, czy stanowi ona uzupełnienie zasadniczej działalności gospodarczej podatnika. Jeżeli dana działalność stanowi stały i niezbędny element wbudowany w funkcjonowanie przedsiębiorstwa podatnika, to transakcje takie nie mogą być uznane za pomocnicze (vide: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 października 2015 r., nr ILPP5/4512-1-182/15-2/PG). Jestem podatnikiem VAT, który w 2012 r. zakupił lokal do opodatkowanej działalności gospodarczej i odliczył VAT z tego tytułu. W lokalu tym nie dokonywałem ulepszeń. W 2018 r. zamierzam wybrać zwolnienie z VAT. Jakie zaistnieją konsekwencje w podatku VAT w sytuacji, gdy: a) będę od 2018 r. wykorzystywał ten lokal do działalności zwolnionej, a potem go sprzedam, lub b) zlikwiduję prowadzoną działalność gospodarczą i jako zwolniony podatnik VAT zdecyduję się na wynajęcie tego lokalu (w ramach najmu prywatnego), a potem nastąpi po okresie najmu jego sprzedaż? - zobacz odpowiedź  »  

Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60